Bóng quê xưa

Sáng tác: Nhật Bằng & Đan Thọ |  Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn

1. [Dm] Đường về man mác [A7] sầu
Tình thương bao [Dm] la
[C] Xa bóng quê làng [F] xưa
[D7] Đâu bóng ai ven [Gm] sông
[Dm] Thoáng bên rèm [Gm] thưa
Mắt hoen lệ sầu [A7] thương.

2. [Dm] Đành nghẹn trong tiếng [A7] cười
Cầm tay chia [Dm] ly
[C] Duyên kiếp ta chờ [F] nhau
[Gm] Lòng buồn ôi xa [Bb] vắng
Bóng tre xanh [A7] mờ
Chìm trong nắng chiều [Dm] tàn.

ĐK: [Gm] Ta đi mãi về chốn [Dm] nào
Theo cánh nhạn khuất [A7] xa
Trong mây vương bao [F] la [D7]
[Gm] Lê thê bước đường gió [Bb] mưa
[C] Xa quê hương thân [F] yêu
Với bao nhiêu tình [A7] thương

3. Những khi chuông [Dm] chiều 
Ngân vàng não [A7] nùng
Mình ta bơ [Dm] vơ 
[C] Trong bóng đêm lẻ [F] loi
[Gm] Lòng buồn ơi xa [Bb] vắng
Bóng tre xanh [A7] mờ
Tình quê hương xa [Dm] xôi. 


Nghe bài hát
Thanh Thúy Em
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s