Bóng nhỏ đường chiều

Sáng tác: Trúc Phương |  Nhạc Vàng | Điệu: Boléro

1. Ai biết ai vì [Cm] đời cùng ngược xuôi chung lối mòn
Ngày tôi hai mươi [Eb] tuổi, em đôi tám trăng [Cm] tròn
Đêm lạnh còn chăn đơn gối [Eb] lẻ
Chưa [Ab] buồn khi canh [G7] vắng khép đôi mi.

2. Cho đến hơn một [Cm] lần tuổi trẻ như qua mất rồi
Ngày tim lên tiếng [Eb] gọi, xui tôi mến một [Cm] người
Tâm tình chiều nao trên phố [Eb] nhỏ
Khi [Ab] về lưu luyến [G7] mãi phút hẹn [Cm] hò.

ĐK:
Bao thương [Cm] nhớ, từ độ anh vui bước quân hành
Nửa [Ab] năm anh viết lá thư xanh, bảo [Eb] rằng 
Sẽ về phố [Cm] phường
Mừng rơi nước [Fm] mắt ướt thư [G7] người tôi [Cm] thương.

3. Tôi đến nơi hẹn [Cm] hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
Bàn tay thon ngón [Eb] nhỏ, đan tay rắn sông [Cm] hồ
Ta nhẹ dìu nhau như tiếng [Eb] thở
Thương [Ab] này thương cho [G7] bõ lúc đợi [Cm] chờ. 


Nghe bài hát
Duy Khánh C#m

Giao Linh Am

Thanh Tuyền Bm
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s